+ به امید یه زندگی پر از عشق . . .
به امید یه زندگی پر از عشق . . . هر از گــــــــــــــاهی ... با خواهرت ,, شوخی کن ... دستش بنداز ^__^ بغلش کن … برو پشت در قایم شو و بترسونش . . . داداشتو ,, محکم بزن به سَر شونش "__" هواشو داشته باش ... مامانتو ,, قلقلک بده تا از خنده نتونه حرف بزنه . . . کاری کن پیش دوستاش پُزتو بده . . کیف کنه از داشتنت … باباتو ,, بغل کن … چاییشو تو بده دست ^__^ بگو برات از تجربه هاش بگه … بشین پای حرفش ,, درد دلش . . . دوستت ,, اگه تنهاست . . . اگه غم داره تو دلش .. اگه میبینی زل زده به مانیتورش و هر از گاهی میخنده از اون تلخاش . . . تو هواشو داشته باش تو تنهاش نذار . . . همسرت رو بغل کن ,, بهش بگو چقدر دوستش داری ، اگه از دستش دلگیری به این فکر کن که اون توی تمام ادمای دنیا تو رو برای ادامه زندگی انتخاب کرده ، پس ببوسش و ازش تشکر کن ... باور کن ، روزی هــــــــــــــزار بار میمیره ,, کسی که فکر میکنه برای کسی مهم نیست ... هوایِ همو داشته باشیم , شاید بهـــــــــــتر بشه ... شاید یه روز دیگه وقت نباشه اون شخص نباشه دیدنش


جمعه 5 دی 1393

عنوان آخرین یادداشتها